2:38 PM
0
Terlebih dahulu PopAds adfly ialah suatu cara untuk mencari uang yang mana kamu dapat mencari uang tanpa harus mengecilkan setiap link. Baik yang suka menyingkat link atau yang tidak suka menyingkat link dapat memanfaatkan pemasangan PopAds Adfly untuk mencari pendapatan pasif. 
PopAds adfly memunculkan jendela baru ketika pengunjung masuk ke web/blog kamu.
papan this way

Berikut langkah-langkah cara menggunakan PopAds Adfly 
1. Register adfly terlebih dahulu bila belum memiliki account. Klik Sign Up
2. Login adfly
3. Terdapat 2 (dua) cara meletakkan iklan PopAds.
     A. Tanpa website entry script (penggunaan script pada web) atau full page script (penggunaan pada laman secara penuh).
     <script type="text/javascript">      
     var adfly_id = idadfly; >     
    </script>
    <script src="https://cdn.adf.ly/js/display.js>
    </script>
Ganti tulisan 'idadfly' dengan id adfly kamu
Lihat link berikut untuk mengetahui id adfly kamu : 'Bagaimana Cara Mencari Adfly Id?'

     B. Dengan website entry script (penggunaan script pada web) atau full page script (penggunaan pada laman secara penuh).
     Hanya kode dibawah :
     var popunder = true;

Umumnya blog atau web memakai kode pemasangan PopAds dengan website entry script atau full page script.